The band

 

 

 

 

Antonia  bouzouki

 

 

 

 

Zoltan guitar

 

 

 

 

Yi-Jen drums

 

 

 

 

Otfried bass